Vad är Zero Waste?

Uttrycket i sig betyder egentligen inget avfall. Det är ju ett mål som kanske är lättare att säga än att göra. Det handlar ytterst om att från början tänka rätt då du konsumerar. Ett exempel kan vara att då du köper hem take way ha med dig en förpackning att hämta maten i som du sedan kan diska och använda flera gånger. Läs mer om Zero Waste online.

Knep för att uppnå zero waste

En av flera metoder för att hjälpa folk att välja rätt är nudging vilket man kan översätta med knuff i rätt riktning. Ett exempel kan vara att använda mindre tallrikar i en matsal där det är självtag. Då hjälper man gästen att ta lite mindre mat och med automatik uppstår mindre svin.

Tänk rätt med fyra R

Du får hjälp att lyckas genom att du tänker fyra R: Refuse, avstå från att köpa icke nödvändigt. Reduce, minska på sådant du inte behöver. Reuse, återanvänd så mycket som möjligt. Recycle, sopsortera och lämna till återvinning så mycket som möjligt. Det finns även ett femte R. Det står för Rot som betyder kompostera. Laga inte mer mat än du tror går åt, blir det ändå över försök att kompostera.