Kaffets historia

Kaffets historia

Kaffet har anor som sträcker sig tillbaka till 1200-talet. Det odlades först av araberna på 1300-talet. De tidigaste bevisen för kaffedrickande dyker dock inte upp förrän mitten av 1400-talet, och då i Yemen. På 1500-talet hade drycken spridit sig till Mellanöstern, Persien, Turkiet och norra Afrika, varpå den spreds vidare till Balkan, Italien; övriga Europa,…